Yükleniyor
SON DAKİKA HABERLERİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 203 Personel Alıyor

PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 203 Personel Alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan 203 Öğretim Üyesi alınacağı bildirilmiştir.  İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Başvuru İçin Neler Gerekli?

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

İlan
No
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC İLAN ŞARTI
1 Adana Numune
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi Ve
Travmatoloji
Yardımcı
Doçent
3 Ön çapraz bağ rekonstrüksiyon cerrahisinde kullanılan farklı teknikler üzerine çalışması olmak.
2 Adana Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Profesör 1 Diyabetik hastalarda oksidatif stres üzerine çalışmaları olmak.
3 Adana Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanı
olmak.Kemoterapi uygulanan kanser hastalarında
Hepatit B virüs reaktivasyonun önlenmesi konusunda çalışması olmak.
4 Adana Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 TAVİ konusunda deneyimli olmak.
5 Adana Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Yardımcı
Doçent
1 Elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon konusunda deneyim sahibi olmak.
6 Adana Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Yardımcı
Doçent
1 Çocuk onkoloji radyolojisi konusunda eğitim almış
olmak.
7 Adana Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Yardımcı
Doçent
1 BT eşliğindeki transtorasik biyopsilerin tanı ve komplikasyonları üzerine çalışması olmak.
8 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Profesör 1 Akciger transplantasyon patolojisi konusunda eğitim almış ve deneyim sahibi olmak. EBUS sitopatolojisi konusunda çalışması ve yayını olmak.
9 Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Uyku bozuklukları konusunda deneyimli olmak.Solunum bozukluğu ile ilgili çalışmaları olmak.
10 Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Profesör 1 İnterstisyel akciğer hastalıkları konusunda çalışma
ve deneyim sahibi olmak.
11 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin Ve Sinir
Cerrahisi
Doçent 1 Endoskopik transsfenoidal cerrahi, Parkinson Cerrahisi ve derin beyin stimülasyonu ve uygulamaları konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.
12 Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
Doçent 1 Laringoloji ve rinoloji konularında çalışma ve
deneyim sahibi olmak.
13 Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi Ve
Travmatoloji
Doçent 1 Kosartrozda kalça eklemindeki değişikliklerle ilgili histokimyasal çalışması olmak.
14 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 Üst üriner sistemde alfa reseptörlerle ve mesane tümörlerinde sanal sistoskopi ile ilgili çalışmaları olmak.
15 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Suam Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Nefrolojı yan dal uzmanı olmak.Donör böbrek volümünün transplant sonrası greft fonksiyonu üzerine çalışmaları olmak.
16 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Profesör 1 Malign özefagus hastalıklarında girişimsel radyolojik işlemler konusunda deneyimli olmak.
17 Ankara Dr.
Abdurrahman
Yurtaslan
Onkoloji SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin Ve Sinir
Cerrahisi
Doçent 1 Omurilikteki lomber ve sakral segmentlerin omurga ile olan anatomik ilişkisi konusunda çalışması olmak.
18 Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Profesör 1 Meme kanserinde intraoperatif radyoterapi cerrahisinde deneyimi olmak. Onkoplastik meme cerrahisi konusunda yayınları olmak.
19 Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Profesör 1 Akciğer patolojisi ve gastrointestinal sistem patolojisi üzerine yayınları olmak.
20 Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi Ve
Travmatoloji
Profesör 1 Kas, iskelet sistemi tümörlerinin tedavisinde
deneyimli olmak.
21 Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Profesör 1 Çocuk Ürolojisi Uzmanı olmak. Avrupa Üroloji Yeterlilik Diploması (Fellow of the European Board of Urology) sahibi olmak.
22 Ankara Dr.
Abdurrahman
Yurtaslan
Onkoloji SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Profesör 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.Yumuşak doku sarkomları hususunda çalışma ve deneyimi olmak.
23 Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Profesör 1 Nöroradyoloji alanında ve Girişimsel MR
konusunda yayınları olmak.
24 Ankara Dr. Zekai
Tahir Burak
Kadın Sağlığı
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Uterus düz kas tümörleri konusunda çalışması olmak.
25 Ankara Dr. Zekai
Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Propranololun endometriozis üzerine olan etkilerini ait çalışması olmak. Robotik cerrahi konusunda eğitim almış olmak.
26 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Üro-jinekoloji-Pelvik Rekonstrüktif cerrahi alanında çalışmaları olmak ve Pelvik Taban Anatomisi konusunda kadavra üzerinde eğitim vermiş olmak.
27 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Endometrial poliplerin kandaki bazı vitamin düzeyleriyle ilişkisi üzerine çalışması olmak. Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Merkezinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak.
28 Ankara Dr. Zekai
Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Laparoskopik histerektomi konusunda deneyim ve yayın sahibi olmak. Preeklampsi patofizyolojisi üzerine çalışması olmak.
29 Ankara Etlik
Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
Ve Doğum
Profesör 1 Fetoskopik lazer ablasyonda (İkizden ikize geçiş sendromu vakalarında) deneyim ve yayını olmak.
30 Ankara Etlik
Zübeyde Hanım
Kadın Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
Ve Doğum
Profesör 1 Endoskopik Cerrahi konusunda deneyimi olmak. Endoskopik lazer cerrahi eğitimi almış ve ilgili alanda yayınları olmak.
31 Ankara Etlik
Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
Ve Doğum
Profesör 1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. En az on (10) yıllık Jinekolojik Onkoloji Kliniği deneyimi olmak.
32 Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp Ve
Rehabilitasyon
Profesör 1 Ampute/protez/ortez rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olmak. Pediatrik rehabilitasyonla ilgili validasyon çalışmaları olmak.
33 Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp Ve
Rehabilitasyon
Profesör 1 Algoloji yan dal uzmanı olmak. Elektronöromyografi ve robotik rehabilitasyon konularında eğitim almış olup yayınları olmak. Beyin hasarlı hastalarda afazi konusunda  çalışmaları olmak.
34 Ankara Fizik
Tedavi Ve
Rehabilitasyon
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp Ve
Rehabilitasyon
Profesör 1 Apraksi konusunda ve Multiple Skleroz'da nörojenik mesane alanında deneyim sahibi ve yayını olmak.
35 Ankara Gülhane
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Profesör 1 Radyolojik kontrast maddelerin atenüasyon değerleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
36 Ankara Keçiören
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi Ve
Travmatoloji
Profesör 1 Kıkırdak kökenli kemik tümörleri, gelişimsel kalça displazisinin medial yoldan tedavisi ve omurga kırıklarının kısa ve uzun tespiti ile tedavisi konularında çalışmaları olmak.
37 Ankara Keçiören
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Yardımcı
Doçent
1 Çocukluk çağı önkol travmalarında ultrason ile X- ray'in karşılaştırılması üzerine çalışması olmak.
38 Ankara Keçiören
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Yardımcı
Doçent
1 Acil Servise Başvuran Geçici İskemik Atak (GİA) Tanısı Alan Hastalarda  İnme Gelişme üzerine çalışması olmak.
39 Ankara Keçiören
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Doçent 1 Çocuk immünolojisi ve alerji uzmanı olmak. Astımlı çocuklarda osteopontin ile ilgili çalışması olmak.
40 Ankara Numune
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
Doçent 1 İşitme kaybı etyolojisinde iç kulakla karotid arter arasındaki mesafenin önemi konusunda çalışması olmak.
41 Ankara Numune
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
Profesör 1 Baş boyun ve revizyon troid cerrahisi konularında deneyimi olmak. Boyun diseksiyonlarında J İnsizyonu ile çalışması olmak.
42 Ankara Numune
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik,Rekonstrüktif
Ve Estetik Cerrahisi
Profesör 1 Ayağın yük taşıyan üç alanının innervasyonu konusunda anatomik çalışması olmak.
43 Ankara Numune
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Profesör 1 Ürolojik laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda çalışmaları bulunmak. Robotik konsol cerrahisi sertifikasına sahip olmak.
44 Ankara Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Yardımcı
Doçent
3 Geçici iskemik atak, iskemik serebrovasküler hastalıklar ile tam kan sayımı parametreleri ve görüntüleme tetkikleri arasındaki ilişkiler üzerine çalışması olmak.
45 Ankara Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Yardımcı
Doçent
3 Kronik obstruktif akciğer hastalığı olan hastalarda end-tidal karbondioksit ile ilgili çalışma yapmış olmak ve acil serviste kapnografi kullanımı kursu almış olmak. Eğitici eğitimi almış olmak.
46 Ankara Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Aile Hekimliği Yardımcı
Doçent
3 Aile Danışmalığı ve Aile Arabuluculuğu
Sertifikasına Sahip olmak.
47 Ankara Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Koroner arter hastalığı ve lipoprotein (a) değişkenliği üzerine çalışması olmak. Girişimsel kardiyoloji ve elektrofizyoloji alanında en az 10 yıllık deneyimi olmak.
48 Ankara Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Profesör 1 İnfektif endokarditte koagulasyon ve trombosit aktivitesi konusunda çalışma yapmış olmak. Periferik arteryel ve karotis arteryel girişimler konusunda deneyim sahibi olmak.
49 Ankara SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin Ve Sinir
Cerrahisi
Doçent 1 İleri nöroşirürji ve nöroradyoloji teknikleri üzerine eğitim almış olmak. Vertebral arter psödoanevrizması ve vertebrojugüler AV fistül konuları üzerinde çalışmaları olmak.
50 Ankara SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Profesör 1 Proktoloji, anal fistül cerrahisi ve metabolik sendrom konularında çalışma ve araştırmaları olmak.
51 Ankara SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
Doçent 1 İdiopatik ani sensorinöral işitme kayıplarında steroidlerin intratimpanik ve sistemik kombine kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.
52 Ankara SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Profesör 1 Hipofiz adenomlarında AGNOR tekniği kullanarak çalışması olmak. Meme tümörlerinde moleküler çalışması olmak.
53 Ankara SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
Doçent 1 3G telefonların deney hayvanlarında kulak, burun, boğaz organlarına etkisi konusunda çalışması olmak. Yeni doğan işitme taraması konusunda eğitimli  ve en az 5 yıl deneyimli olmak.
54 Ankara SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Doçent 1 Kanama durdurucular ile ilgili çalışması olmak ve Sağlık Bakanlığı Acil Tıp eğitim modüllerinde eğitimci olmak.
55 Ankara SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Doçent 1 Çocuk nefrolojisi yandal uzmanı olmak. Böbrek nakli yapılmış çocuklarda endotel hücrelerin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
56 Ankara SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Profesör 1 Çocuk hemotoloji yandal uzmanı olmak. Trombosit agregasyon ve sekresyon testleri konusunda çalışması olmak.
57 Ankara SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Profesör 1 Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Enfeksiyonları konularında yayınları olmak. İmmunolojik Tanı Yöntemleri konusunda çalışma deneyimi olmak.
58 Ankara SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp Ve
Rehabilitasyon
Doçent 1 Geriatrik hastalar, hemipejik hastalar ve el hastaları ile ilgili yayınları olmak.
59 Ankara SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp Ve
Rehabilitasyon
Profesör 1 Algoloji uzmanı olmak. Terapötik enjeksiyonlar, girişimsel ultrasonografi ve klinik nörofizyoloji konularında deneyim sahibi ve eğitici olmak.
60 Ankara SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Doçent 1 Kardiyak MR'da haritalanma tekniği konusunda
deneyim sahibi olmak.
61 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji Doçent 1 Uzmanlığını veya doktorasını Farmasötik Toksikoloji'de yapmış olmak. Kalp ve Karaciğer Transplantasyonu anestezisi alanlarında deneyimli olmak.
62 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp Ve Damar
Cerrahisi
Profesör 1 Kalp Akciğer transplantasyonu ve robotik cerrahi alanında en 1 yıl eğitim almak. Robotik Cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak.
63 Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Doçent 1 Kalp transplantasyonu ve gastrointestinal sistem sitolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
64 Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji Profesör 1 Kalp cerrahisinde anesteziklerin bazı etkileri konusunda çalışması olmak.
65 Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji yandal uzmanı olmak. Böbrek nakli alanında eğitim almış olmak.
66 Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Elektrofizyoloji alanında deneyimi olmak.
67 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyak rehabilitasyon alanında sertifikası ve fizik tedavi rehabilitasyon konusunda deneyim sahibi olmak. Girişimsel kardiyoloji alanında tecrübesi ve yayınları olmak.
68 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyovasküler ekonomi alanında çalışma yapmış olmak. Girişimsel kardiyoloji de sağlık ekonomisi çalışmaları olmak.
69 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Doçent 1 Çocuk kardiyoploji uzmanı olmak.Gebelik öncesi obezitenin fetal kalp fonksiyonlara etkisi  üzerine çalışması olmak.
70 Ankara Ulucanlar
Göz SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi retina ve cerrahi retina konusunda deneyim ve çalışmaları olmak. Oküler travma alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
71 Antalya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Yardımcı
Doçent
3 Elektrik yanıklarında negatif basınçlı yara tedavisi üzerine çalışması olmak.
72 Antalya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Yardımcı
Doçent
3 Kolestatik ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine çalışması olmak. da Vinci robotu kullanım sertifikasına sahip olmak.
73 Antalya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs Cerrahisi Yardımcı
Doçent
1 Minimal invazif göğüs deformiteleri cerrahisi konusunda deneyim ve çalışması olmak. Plevral efüzyonlar konusunda çalışması olmak.
74 Antalya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları Yardımcı
Doçent
1 Glokom ve üveiti üzerine çalışması olmak.
75 Antalya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
Profesör 1 Uyku laboratuvarı sertifikası olmak ve Benzalkonyum klorür ile ilgili elektron mikroskopi çalışması olmak.
76 Antalya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi Ve
Travmatoloji
Profesör 1 Asetabulum, çocuk ve erişkin kırıklarıyla ilgili eğitici düzeyinde deneyimi ve çalışmaları olmak. Kalça ve diz izokinetik kas kuvvet ölçüm çalışmaları bulunmak.
77 Antalya SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Yardımcı
Doçent
1 Kardiyak elektrofizyolojik çalışma alanında deneyim sahibi olmak. ICD ve CRT implantasyonu konusunda deneyimli olmak.
78 Antalya SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Yardımcı
Doçent
1 Periton sıvılarında B-mode Gray Scale histogram
üstüne araştırması olmak.
79 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji Doçent 1 Bölgesel anestezi ile ilgili konularda deneyim ve yayın sahibi olmak. Kalça kırığı olan Aortik stenozlu hastalarda sinir bloğu ile ameliyat yapılması konusunda çalışması olmak.
80 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Yardımcı
Doçent
1 Çalışan kalpte koroner arter cerrahisinde bir çeşit anestezi ile kombine edilen morfin etkinliği ve güvenilirliği üzerine çalışmaları olmak.
81 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin Ve Sinir
Cerrahisi
Yardımcı
Doçent
1 DSA ve Girişimsel Nörovasküler cerrahi konusunda eğitimi olmak.
82 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Yardımcı
Doçent
1 Travma  cerrahisi  konusunda  çalışmaları  olmak. Bariatrik cerrahi konusunda tecrübeli olmak.
83 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı
Doçent
1 Fetal ekokardigrafi ile ilgili çalışması olmak./Preeklampside lektin düzeyi ile ilgili çalışması olmak.
84 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Yardımcı
Doçent
1 Böbrek nakli merkez sorumluluğu yapabilecek kriterlere sahip olmak. Laparoskopik ürolojik cerrahi alanında sertifikaya sahip olmak.
85 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Yardımcı
Doçent
1 Perkütan taş cerrahisi konusunda eğitici düzeyinde
deneyime sahip olmak.
86 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Yardımcı
Doçent
1 Çocuk Hematoloji ve  Onkoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak.
87 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Yardımcı
Doçent
1 Ergenlerde beden kitle indeksi ve stresle başa çıkma yöntemleri üzerine çalışması olmak.
88 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Yardımcı
Doçent
1 Özgül öğrenme güçlüğü ve psikoonkoloji konusunda çalışmaları olmak.
89 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Yardımcı
Doçent
1 Hepatoloji alanında ve hayvan deneyleri üzerine çalışmaları olmak. Karaciğer biyopsisi yapabilme sertifikasına sahip olmak.
90 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp Ve
Rehabilitasyon
Yardımcı
Doçent
1 Manyetik alan tedavisinin bası yaralarında etkinliği konusunda çalışması olmak.
91 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Yardımcı
Doçent
1 Romatoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak.
92 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Yardımcı
Doçent
1 Renal transplantlarla ilgili çeşitli alt dallarda çalışma yapmış olmak, kemik iliği transplantasyonu ile ilgili
eğitimi olmak.
93 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Yardımcı
Doçent
1 Elektrofizyolojik  çalışma  ve  ablasyon  konusunda
deneyimli olmak.
94 Bursa Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Yardımcı
Doçent
1 Metakognisyonlar üzerine çalışması olmak. Cinsel terapi eğitimi almış olmak.
95 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene
Cerrahisi
Yardımcı
Doçent
1 Çocukların çene bölgesinde görülen kistlerin tedavisinde konservatif yöntemlerin kullanılması konusunda çalışmış olmak.
96 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene
Radyolojisi
Yardımcı
Doçent
3 İmplant yerleştirilmesi için palatal kemik kalınlığının bir çeşit bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak.
97 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Ortodonti Yardımcı
Doçent
1 Seramik braketler üzerine çalışmaları olmak.
98 Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Yardımcı
Doçent
3 Bitkilerin memeli hücre kültüründe in vitro anti- enflamatuvar etkileri konusunda çalışması olmak.
99 Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık
Meslek
Bilimleri
Farmakoloji Yardımcı
Doçent
1 Radyofarmasi alanında çalışmaları ve tecrübe
sahibi olmak.
100 Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık
meslek
Bilimleri
Farmasötik Kimya Yardımcı
Doçent
3 Kompleks ligandların kataliz uygulamaları üzerine çalışması olmak.
101 Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık
Teknolojisi
Farmasötik
Biyoteknoloji
Yardımcı
Doçent
1 Biyosensor tasarımı ve enzim inhibisyonu üzerine çalışmaları olmak.
102 Eczacılık
Fakültesi
Temel
Eczacılık
Bilimleri
Analitik Kimya Yardımcı
Doçent
1 Metalloenzimler ve ileri analitik aletler üzerine çalışması olmak.
103 Elazığ SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs Cerrahisi Yardımcı
Doçent
1 PET CT üzerine çalışması olmak.
104 Erzurum Bölge
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı
Doçent
1 Robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.Endometriumun kimyasal ablasyonu konusunda çalışması olmak.
105 Erzurum Bölge
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Yardımcı
Doçent
1 Levetiracetam tedavisinin sperm parametreleri ve seks hormonları üzerine etkisi hakkında çalışması olmak.
106 Erzurum Bölge
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Yardımcı
Doçent
1 Elektroensefalogram (EEG) çekimi sırasında çocukları sedatize etmek için kullanılan kloral hidrat ve hidroksizin'in etkinlik ve yan etkileri konusunda klinik çalışması olmak.
107 Erzurum Bölge
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Yardımcı
Doçent
1 Doğu Anadolu Bölgesinde kronik hepatit C hastalarında viral genotiplendirme ve ekstrahepatik bulgular konusunda çalışması olmak.
108 Erzurum Bölge
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Yardımcı
Doçent
1 Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C’de İnterferon alfa tedavisi alan hastaların  yaşam kalitesi üzerine çalışması olmak.
109 Erzurum Bölge
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Yardımcı
Doçent
1 Polisomnografi sertifikası olmak. Pulmoner malign lezyonlarda CT altında transtorasik iğne biyopsinin çapının tanı oranına etkisi konusunda çalışması olmak.
110 Erzurum Bölge
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Yardımcı
Doçent
1 Metastatik mide kanserlerine etki eden prognostik
faktörlerle ilgili çalışması olmak.
111 Erzurum Bölge
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Yardımcı
Doçent
1 Elektrofizyolojik çalışma konusunda eğitim almış olmak ve TAVİ, periferik vasküler girişim konularında sertifika sahibi olmak.
112 Erzurum Bölge
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Nükleer Tıp Yardımcı
Doçent
1 Özel PET-CT görüntüleme eğitimi almış olmak, en az 5 yıl PET-CT deneyimi olmak. Onkoloji üzerine çalışması olmak.
113 Erzurum Bölge
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Yardımcı
Doçent
3 Koroner   bilgisayarlı   tomografide   koroner   arter
anomalileri ile ilgili çalışması olmak.
114 Gülhane Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon
Onkolojisi
Profesör 1 Radyoterapi alanında yayınları olmak. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalında en az 10 yıl çalışmış olmak.
115 Gülhane Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Sualtı Hekimliği Ve
Hiperbarik Tıp
Yardımcı
Doçent
3 Askeri yaralanmalar konusunda deneyimli olmak.
Yara sıvısı ile ilgili çalışması olmak.
116 Gülhane Tıp
Fakültesi
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu ve alanında tıpta uzmanlığı olmak. İyot eksikliği indikatörleri ile tiroid hormonları ve demir eksikliği anemisi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları olmak.
117 Gülhane Tıp
Fakültesi
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu ve alanında tıpta uzmanlığı olmak. Melatonin ve kandida sepsisi üzerine deneysel çalışması olmak.  
118 Hemşirelik
Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Esasları Yardımcı
Doçent
3 Hemşirelik esasları alanında lisansüstü derecelere sahip olmak.
119 Hemşirelik
Fakültesi
Hemşirelik Psikiyatri
Hemşireliği
Yardımcı
Doçent
3 Psikiyatri Hemşireliği alanında lisansüstü derecelere sahip olmak. Nüks korkusu ile ilgili çalışmış olmak.
120 İstanbul Bağcılar
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
Profesör 1 Otopatoloji laboratuvarında çalışma deneyimi ve bununla ilgili yayınları olmak.
121 İstanbul Bağcılar
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 Robotik üroloji cerrahi konusunda eğitim almak ve deneyim sahibi olmak. Üroradyoloji konusunda çalışmaları olmak.
122 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak, Robotik cerrahi sertifikası ve deneyimi olmak, laparoskopik batına giriş teknikleri hakkında çalışması ve deneyimi olmak.
123 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçent 1 Preterm ve term yenidoğanlar ile ölü doğumlarda plasenta patolojileri üzerine çalışması olmak.
124 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Doçent 1 Akut iskemik inmede endovasküler tedavi konusunda yayını olmak. Diffüzyon tensor görüntüleme konusunda araştırma ve yayını olmak.
125 İstanbul
Baltalimanı Metin
Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi Ve
Travmatoloji
Doçent 1 Kifoz hastalarının klinik görünümü ile ilgili çalışma yapmış olmak. İdiopatik skolyozda klinik görünümle ilgili çalışması olmak.
126 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Suam Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp Ve Damar
Cerrahisi
Doçent 1 Buerger hastalığında ve periferik arteryel hastalıklarda ADMA düzeyleri ve gen polimorfizmleri, kronik venöz hastalıklarda ve periferik arteriyel hastalıklarda hayat kalitesi üzerine çalışmaları olmak.
127 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Suam Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Profesör 1 Yağlı karaciğer hastalığı, tirofiban uygulaması, hormon replasman tedavisi ve vücut demir düzeylerinin miyokard perfüzyonu üzerine etkileri konusunda  çalışmaları olmak.
128 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Profesör 1 Kalp pillerinin yarattığı bazı parametrelerin sol venktrikül fonksiyonlarına etkileri üzerine çalışması olmak. En az 10 yıllık invaziv kardiyoloji ve elektrofizyoloji deneyimi olmak.
129 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Profesör 1 Percutan koroner ve periferik girişim konusunda tecrübeli, rotablator sertifikası olan, kalp yetmezliğinde sol ventrikul doku doppler görüntülemenin egzersiz kapasitesi ile ilişkisini araştıran çalışması olmak.
130 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal
kemoterapi konusunda deneyimleri olmak.
131 İstanbul Fatih
Sultan Mehmet
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Profesör 1 Laparoskopik cerrahi konusunda en az beş (5) yıl
akademik ve klinik tecrübesi olmak.
132 İstanbul Fatih
Sultan Mehmet
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Yardımcı
Doçent
1 Kitlesel olayların sağlığa etkisi üzerine çalışması
olmak.
133 İstanbul Haseki
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
Profesör 1 Otoskleroz Cerrahisinde deneyim sahibi olmak. Mevsimsel allerjik rinitte arginaz düzeyleri ile ilgili yayını olmak.
134 İstanbul
Haydarpaşa
Numune SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 Organ nakli, karaciğer ve paratroid cerrahisi üzerine çalışmaları olmak.
135 İstanbul
Haydarpaşa
Numune SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Profesör 1 Hepatit B enfeksiyonunun aile içi geçişi konusunda çalışması olmak.
136 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Behçet hastalarında ateroskleroz ve İleri yaşlı hastalarda akut böbrek yetmezliği konusunda çalışmaları olmak.
137 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Nöroloji Profesör 1 Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Akut iskemik inmede nötrofil ve interlökin 8'in rolü ile lipoprotein (a)'nın inme ilişkisinin araştırıldığı çalışmaları olmak.
138 İstanbul Kartal
Dr. Lütfi Kırdar
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisinde klinik
araştırmaları ve deneyimi olmak.
139 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Yardımcı
Doçent
1 Akut üst gastrointestinal kanamalı olgularının endoskopik sonuçları üzerine çalışması olmak. Aort disseksiyonlu hastaların geriye dönük analizi konusunda çalışması olmak.
140 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Aile Hekimliği Yardımcı
Doçent
1 WISP1 adipokininin gestasyonel diyabetteki metabolik parametrelerle ilişkisi üzerine çalışması olmak. Gebelikler arası sürenin postmenopozal osteoporoz gelişimi üzerine etkileriyle ilgili çalışması olmak.
141 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon
Onkolojisi
Yardımcı
Doçent
1 Mide kanseri radyoterapisi ile endokrin pankreas yetmezliği ilişkisi hakkında çalışması olmak. Özafagus kanseri radyoterapisinde tedavi alan boyutu ile ilgili çalışması olmak.
142 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Pulmoner emboli tanısında copeptin'in rolu üzerine çalışması olmak. İleri kalp yetersizliğinde levosimendan tedavisinin sağ ventrikül
fonksiyonları üzerine etkisini araştıran çalışması
olmak.
143 İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp Ve Damar
Cerrahisi
Profesör 1 Robotik kalp cerrahisi ve koroner bypass ameliyatlarından sonra  gastrointestinal sistem komplikasyonları üzerine yayınları olmak.
144 İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp Ve Damar
Cerrahisi
Profesör 1 Eş zamanlı aort kapak replasmanı ve septal miyektomi konusunda yayını ve tecrübesi olmak. Konjenital koroner arter anomalilerinin cerrahi tedavisinde deneyimli olmak.
145 İstanbul Okmeydanı Suam Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Doçent 1 Kardiyotoksisite ile ilgili rat deneyleri ve Hemoglobinopatili çocuklar hakkında çalışma yapmış olmak.
146 İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Profesör 1 Molekuler görüntüleme alaninda osteoporoz gelişiminde östrojen reseptör alt gruplarının etkisi üzerine ve Mandibula distraksiyon osteogenezinde yeni kemik oluşumunun ve distraksiyon süresinin spiral BT ile değerlendirilmesi konulari uzerinde araştırma yapmis olmak, PET / CT yeterlilik belgesi ve Kalite Yönetimi yüksek lisans belgesi sahibi olmak.
147 İstanbul Şişli
Hamidiye Etfal
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Pediatrik ve erişkin yabancı cisim aspirasyonu tedavisinde bilimsel çalışmaları olmak.
148 İstanbul Şişli
Hamidiye Etfal
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi Ve
Travmatoloji
Profesör 1 Omurga cerrahisinde  klinik ve deneysel çalışmalar yapmış ve eğitim almış olmak.
149 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Profesör 1 OCT (optical coherence tomography) ve CTO (chronic total oclusion) konusunda çalışması olmak.
150 İstanbul
Ümraniye SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
Profesör 1 Sistemik juvenil idopatik artrit ve sistemik lupus eritematosus hastalarında vasküler fonksiyonların değerlendirmesi ile ilgili çalışması olmak.
Bu haber eklenmiş ve 2593 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER: Sağlık Bilimleri ÜniversitesiPersonel AlımıAkademik personel
Haber Ötesi:
Diğer PERSONEL ALIMI haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Dolar
DOLAR
5.6502 TL 5.6276 TL
Euro
EURO
6.3550 TL 6.3296 TL
Ay durumu
ANKARA
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Hava durumu
Takımlar O G B M Av P
1 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0
4 Ç. Rizespor 0 0 0 0 0 0
5 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0
6 Galatasaray 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0
9 Göztepe 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 Başakşehir 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
Haber Ötesi
GÜNCEL
Referandum Anketleri
Personel Alımı
Fetö Operasyonları
Referandum Haberleri
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş
Trabzonspor
SİYASET
Recep Tayyip Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
Binali Yıldırım
SİYASİ PARTİLER
Adalet ve Kalkınma Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
DÜNYA
Hollanda Krizi Haberleri
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş